Αρχική Σελίδα Το Κέντρο Ποιοί Είμαστε ΕπικοινωνίαΧρήσιμα Links
 
Διαταραχές


ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ MFT

Η Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική Θεραπεία - MFT είναι η μέθοδος, που ασχολείται με την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος και τη δημιουργία μυϊκής ισορροπίας στο σύστημα αυτό.

Στόχος της MFT είναι η διόρθωση βασικών λειτουργιών όπως κατάποση, αναπνοή, μάσηση, ομιλία, οι οποίες ασκούνται κατά τρόπο λανθασμένο.

Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν γνωστό ότι η λειτουργία των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος συμμετέχει στη διαμόρφωση των οστών των γνάθων και των οδοντικών τόξων. Σ΄ αυτό το πλαίσιο η MFT συντελεί στην αποκατάσταση μη φυσιολογικών λειτουργιών των μυών της γλώσσας, των γνάθων και του προσώπου. Αναγνωρίζοντας αυτή τη λειτουργία των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος, η MFT εφαρμόστηκε αρχικά σχεδόν στο αποκλειστικά σαν υποστηρικτικό και συνοδευτικό μέσο στην ορθοδοντική θεραπεία. Στη συνέχεια παρατηρήθηκε, ότι οι διαταραχές στις πρωτογενείς λειτουργίες του στοματοπροσωπικού συστήματος, όπως η αναπνοή, ο θηλασμός, το δάγκωμα, η μάσηση, η κατάποση, μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τις δευτερογενείς λειτουργίες δηλαδή την άρθρωση, την παραγωγή του ήχου, την μιμική έκφραση.

 

Έτσι, Δυσλαλίες με μεγάλα ποσοστά παλινδρόμησης μετά το τέλος της θεραπείας, βαριά καθυστέρηση της εξέλιξης του λόγου, διαταραχές του λόγου εξαιτίας εγκεφαλικής παράλυσης και Δυσαρθρίες αποτελούν παραδείγματα διαταραχών του λόγου, των οποίων η αντιμετώπιση με τη βοήθεια της MFT, οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα.

Στην Ελλάδα η MFT είναι μια καινούρια σχετικά πρόταση θεραπευτικής παρέμβασης στους χώρους της Ορθοδοντικής και της Λογοθεραπείας. Στην Αμερική και στον γερμανόφωνο χώρο εφαρμόζεται ευρύτατα εδώ και 30 πλέον χρόνια, και έχει αναδείξει την στενή συνεργασία του Ορθοδοντικού με τον Λογοθεραπευτή.


 
Αρχική Σελίδα Το Κέντρο Ποιοί Είμαστε Διαταραχές Επικοινωνία Χρήσιμα Links