Αρχική Σελίδα Το Κέντρο Ποιοί Είμαστε ΕπικοινωνίαΧρήσιμα Links
 
Διαταραχές

ΔΥΣΛΕΞΙΑ


«Ένας δυσλεκτικός άνθρωπος, με καλή ή τουλάχιστον μέσω όρο ευφυΐα, αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον περίγυρο του, η προσοχή του μειώνεται όταν έχει να κάνει με σύμβολα, όπως γράμματα και αριθμούς, ακριβώς επειδή τα αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο, σε σχέση με κάποιον μη δυσλεκτικό άνθρωπο, μέσω των διαφοροποιημένων του αισθήσεων. Έτσι προκύπτουν δυσκολίες στην εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και της ικανότητας υπολογισμού.»

Dr. Astrid Kopp Duller 1995 (Πρόεδρος του EODL)

Υπολογίζεται πως περίπου το 10% του συνολικού πληθυσμού της γης έχει άμεση εμπλοκή στο πρόβλημα της δυσλεξίας, ως φέροντες οι ίδιοι το πρόβλημα. Προκαταβολικά πρέπει να ειπωθεί, ότι η δυσλεξία δεν είναι ούτε ασθένεια ούτε αναπηρία. Πρόκειται για την διαφοροποιημένη αντίληψη του ατόμου. Με απλά λόγια, ένας δυσλεκτικός αισθάνεται, βλέπει και ακούει διαφορετικά από έναν μη δυσλεκτικό.

Τα αίτια της δυσλεξίας είναι κατά βάση κληρονομικά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα νεοτέρων ερευνών προκύπτει, ότι μέσω δύο χρωμοσωμάτων, του 15 και του 6, μεταβιβάζεται αυτή η πληροφορία στις επόμενες γενιές.

Σε περίπτωση που αρχίσει το παιδί να αντιμετωπίζει άμεσα την δυσλεξία του, μόλις δηλαδή ενταχθεί στο σχολείο, και δεν υπάρχουν αρνητικές εμπειρίες, όπως διαρκής απογοητεύσεις και εντάσεις, τότε θα μπορέσει και αυτό να μάθει την ανάγνωση, τη γραφή και να αναπτύξει την ικανότητα του στον υπολογισμό, αν και σε πιο αργούς ρυθμούς απ` ότι οι συνομήλικοι του. Βασική προϋπόθεση αποτελεί βεβαίως το να διαγνωστεί η υπάρχουσα δυσλεξία και να αντιμετωπιστεί με την βοήθεια κάποιου ειδικευμένου πάνω σ' αυτό το αντικείμενο. Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για την πρωτογενή δυσλεξία.

Σε περίπτωση, όμως που η πρωτογενής δυσλεξία ενδυναμώνεται, μέσω παραγόντων που αφορούν το ίδιο το άτομο, ή μέσω γεγονότων, που λαμβάνουν χώρα τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, μιλάμε για μια δευτερογενή δυσλεξία. Τα αιτία μιας δευτερογενούς δυσλεξίας μπορεί να είναι πολλαπλά. Όσον αφορά το ίδιο το άτομο, μπορεί τα αίτια να είναι ψυχικής φύσεως, λόγω μιας διαρκούς πίεσης ή έντασης, ή μπορεί να έχουν τι ρίζες τους σε φυσικούς παράγοντες, όπως βαρηκοΐα, προβλήματα όρασης, σωματική αναπηρία, γλωσσικές διαταραχές κλπ. Από την άλλη, οικογενειακοί παράγοντες, όπως ένα διαζύγιο ή ελλιπής ενίσχυση, ή παράγοντες από το σχολικό περιβάλλον, όπως ακατάλληλες μέθοδοι εκμάθησης, κενά στην μάθηση ή ακόμη και μειωμένη ικανότητα μπορούν να οδηγήσουν σε μια δευτερογενή δυσλεξία.
Μια πρωτογενής δυσλεξία αντιμετωπίζεται καθαρά παιδαγωγικό-διδακτικά. Μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθούν και επιπρόσθετα προβλήματα (βλ. δευτερογενής δυσλεξία) πρέπει να καταφεύγουν οι γονείς σε ψυχολόγο ή κάποιον ιατρό.


ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Σε αντίθεση με την δυσλεξία, οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι επίκτητες, λόγω κάποιων γεγονότων που μπορεί να κάνουν την εμφάνιση τους στη ζωή ενός παιδιού. Τα αίτια θα πρέπει να τα ψάξουμε στους ίδιους τομείς που συντελούν στη δημιουργία μιας δευτερογενούς δυσλεξίας. Η διαφορά μεταξύ τους έγκειται στο γεγονός, ότι στα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες δεν παρατηρείται ούτε τόσο μειωμένη προσοχή σε σχέση με τα σύμβολα (γράμματα, αριθμοί, σύμβολα) όσο στα δυσλεξικά παιδιά, αλλά ούτε και διαφοροποιημένες αισθήσεις. Παρόλα αυτά η συμπτωματολογία είναι η ίδια.

  
Αρχική Σελίδα Το Κέντρο Ποιοί Είμαστε Διαταραχές Επικοινωνία Χρήσιμα Links