Αρχική Σελίδα Το Κέντρο Ποιοί Είμαστε ΕπικοινωνίαΧρήσιμα Links
 
Διαταραχές


ΤΑΧΥΛΑΛΙΑ (POLTERN)

Η ταχυλαλία είναι μια διαταραχή της ροής της ομιλίας, κατά την οποία ο λόγος χαρακτηρίζεται από μια υπερβολική ταχύτητα και την ανυπαρξία παύσεων. Βιώνουμε λοιπόν τον λόγο ενός ατόμου με ταχυλαλία ως ένα «χείμαρρο», στη διάρκεια του οποίου η άρθρωση είναι ιδιαίτερα διαταραγμένη. Επειδή η συμπτωματολογία αυτής της διαταραχής, δεν περιορίζεται στον χρονικά μη συντονισμένο και μη δομημένο τρόπο προφορικής έκφρασης, αλλά αφορά και άλλες παραμέτρους του λόγου και της ομιλίας, παίρνει τον χαρακτήρα ενός συνδρόμου. Ο λόγος ενός ατόμου με ταχυλαλία χαρακτηρίζεται από ημιτελείς προτάσεις, στις οποίες απουσιάζουν, παραμορφώνονται, κόβονται φωνήματα, συλλαβές ή ακόμη και ολόκληρες λέξεις. Η κύρια διαφορά μεταξύ ενός ταχυλαλικού και ενός τραυλού, είναι ότι ο πρώτος δεν έχει επίγνωση της διαταραχής του και όταν έχει την προσοχή του στραμμένη στην ομιλία του, παρουσιάζει εμφανώς λιγότερο έντονα συμπτώματα. Αυτό έχει και ως αποτέλεσμα, ότι δεν έχει αναπτύξει όλη εκείνη την δευτερεύουσα συμπτωματολογία ενός τραυλού, την δόμηση της προσωπικότητας του δηλ. πάνω σε αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος.


Αρχική Σελίδα Το Κέντρο Ποιοί Είμαστε Διαταραχές Επικοινωνία Χρήσιμα Links